PŘEMYSL PITŘÍK
PŘEMYSL PITŘÍK
Kompletní biografie autora

Akademický malíř Přemysl Pitřík se narodil 30. 7. 1959 v Brně.

Studoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně, obor malby u profesora Jiřího Coufala v letech 1974 – 1978.

Po absolvování studia na AVU v Praze u profesora Františka Jiroudka žije a pracuje v Brně. Je členem Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Brno – SVUT a Volného sdružení moravských výtvarníků – VSMV, začleněných do organizace Unie výtvarných umělců.

Akademický malíř Přemysl Pitřík patří k mladé generaci brněnských výtvarníků, kteří dokázali i přes poměrně mladý věk upoutat pozornost příznivců výtvarného umění svým osobitým tvůrčím projevem, prosazením vlastního netradičního pojetí malby, ať již jde o figurální malbu, krajiny či zátiší. V jeho dosavadní tvorbě se setkáváme s nejrůznějšími technikami – kresbou uhlem, pastely, tuší, voskovou a vaječnou temperou, nejvlastnější je mu však technika olejomalby. V ní nachází široké možnosti uplatnění, expresivního vyjádření svých záměrů, myšlenek a přání, možnost tlumočit prostřednictvím díla to, co jej inspirovalo k jeho zrodu.

Práce které vznikají v ateliéru Přemysla Pitříka nepatří k těm, které by si diváka získali sentimentálním laděním, lacinou podbízivostí. Nutí jej naopak k zamyšlení nad mnohotvárností výtvarného projevu a současně i významu jeho poslání v dnešním přetechnizovaném světě, kdy se člověk stále častěji uchyluje právě k němu, aby nacházel osvěžení i krásu, kterou jeho prostřednictím znovu objevuje.

Přemysl Pitřík - foto Přemysl Pitřík - foto

Výstavy a soutěže:

Ak. malíř Přemysl Pitřík se zúčastnil kolektivních výstav v rámci AVU Praha v letech 1982 – 1984, výstavy ŠUPS Brno, uspořádané v roce 1984 k 60. výročí jejího založení. V soutěžích Ostrava 1983 získal za olejomalby čestné uznání a při účasti na Ostravě 1984 III. cenu.

 • 1985
  Výtvarní umělci Jihomoravského kraji v Domě umění města Brna v rámci výstavy SČVU a III. Bienále mladých výtvarníků tamtéž.
 • 1986
  prodejní výstava v Galerii Dílo v Uherském Hradišti
 • 1987
  samostatná výstava v podniku Kovoprojekta Brno, Příkop a IV. Bienále mladých výtvarníků v Domě umění města Brna.
 • 1988
  září – výstava kreseb v Minigalerii Brno – Medlánky,
  říjen – výstava kreseb v Muzeu na Moravském nám. v Brně,
  listopad – obrazy – zasedací síň Fak. nemocnice s poliklinikou, Brno, Pekařská
  prosinec – obrazy – divadlo bří Mrštíků Brno,
 • 1989
  únor – výstava obrazů v podniku Kovoprojekta Brno, Příkop,
  květen – výstav obrazů v ZK Královopolské strojírny Brno,
  prosinec – výstava obrazů pro dobročinnou akci Velehrad,
 • 1990
  zámek Buchlovice – výstava VSMV, obrazy – olej,
 • 1993
  Brno – Kulturní centrum nemocnice Brno – Černovice, výstava k 170. výročí založení ústavu – obrazy, olej,
 • 1994 -1995
  Brno, dlouhodobá výstava olejových obrazů v prodejně nábytku REGENT
 • 1995
  březen – společná výstava Znojmo, Třebíč, Moravský Krumlov
 • 1996
  červen – červenec – výstava v soukromé galerii v Hodoníně
 • 1999
  K-PRO galerie, výstava obrazů a kreseb
 • 2001
  Galerie U Dobrého pastýře - Banket po deseti letech
 • 2003
  Galerie U Dobrého pastýře - Potrét (společná výstava moravských umělců)
 • 2004
  Galerie U Dobrého pastýře - Zátiší (společná výstava moravských umělců)
 • 2005
  Galerie U Dobrého pastýře - Krajiny (společná výstava moravských umělců)

Obrazy Přemysla Pitříka jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v České Republice, USA, Anglii a Rakousku.

Práce pro interiér: 1987 – 4 olejomalby – „Pohledy na Brno“ pro jednací síň podniku Kovoprojekta.

Spolupracoval se svou maminkou, výtvarnicí Evou Pitříkovou na mnoha tapisériích.

Příspívá díly do benefičních akcí Nadace Veronica.

Od roku 1999 pravidelně vystavuje v galerii K-PRO v Brně, která jeho dílo aktivně prezentuje.

Úvod do galerie autorovy tvorby Galerie autora

Produkce: SALIXUS - Tvorba www stránek a internetových obchodů, publikační systém, aplikace na internet
Partners: iUmeni.cz, 2019